(kontumtv.vn) – Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh  cấp tỉnh PCI. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng kí đầu tư.

 TINH KON TUM CHU TRONG NANG CAO CHI SO CANH TRANH PCI
 

Năm 2017, chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh Kon Tum giảm 5 bậc so với năm 2016, đứng thứ 61/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần PCI có 2 chỉ số tăng bậc là tinh minh bạch- tiếp cận thông tin và chi phí không chính thức. 1 chỉ số giữ nguyên là tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh. 7 chí số giảm là chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và độ ổn định trong sử dụng đất, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự./.

 Hiển- Thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *