Vận động người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế
Vận động người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế

(kontumtv.vn) – Thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo của Ban Dân vận Trung ương phát động, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Kon tum đã xây dựng và nhân rộng được hơn 1.000 mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực. Trong đó có 630 mô hình về phát triển kinh tế – văn hóa xã hội, hơn 170 mô hình về giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, 214 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân với những cách làm hay, việc làm sáng tạo đã mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *