(kontumtv.vn) – Là cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng trong tình hình mới.

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm được giao, đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum thời gian qua đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010- 2015. Trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch trong cả nhiệm kỳ và hằng năm, việc kiểm tra, giám sát trong Đảng được tiến hành thường xuyên, bám sát vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vụ việc nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực sự quan tâm. Ông Phạm Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: “Qua kiểm tra, giám sát đã  phát huy được ưu điểm của các tổ chức Đảng, đảng viên, khắc phục khuyết điểm, ngăn chặn sai phạm và đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập. Trong quá trình kiểm tra, giám sát đã phát hiện những quy định, quy chế còn bất cập, xử lý nghiêm đối với những tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm”.

Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với 506 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng 11 trường hợp. Việc kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện nghiêm túc đã góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn thể Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; kiện toàn, củng cố và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát Đảng từ tỉnh xuống cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các biểu hiện sai phạm, kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh vi phạm ngay khi mới manh nha, khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tình trạng quan liêu, xa dân của cán bộ, đảng viên. Ông Phạm Đức Hạnh cho biết thêm: “Qua kiểm tra, giám sát, tiếp tục phát hiện nhân tố mới, nhân rộng nhân tố mới và điển hình tiên tiến trong việc thực hiện, chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, điều lệ Đảng và tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng theo Nghị quyết TW4 và kế hoạch của Tỉnh ủy; thực hiện việc giải quyết đơn thư và phối hợp với các lực lượng để giải quyết đơn thư, bức xúc ở khu dân cư cũng như các tổ chức, chính quyền và đảng viên”.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng có vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay; là động lực quan trọng để tỉnh Kon Tum thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *