(kontumtv.vn)-Năm 2014, tỉnh Kon Tum được Trung ương giao hơn 1.042 tỷ đồng tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, gần 950 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, còn lại là vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia. Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh dự kiến giao gần 1.297 tỷ đồng tổng, tăng hơn 254 tỷ đồng so với Trung ương giao. Theo thẩm quyền quyết định, HĐND tỉnh đã có phương án phân bổ hơn 814 tỷ đồng thuộc ngân sách địa phương, trong đó gần 588 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 299 tỷ đồng vố từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

v2014

Các đại biểu HĐND tỉnh họp cho ý kiến về dự toán ngân sách năm 2014.

Trong tổng số gần 588 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương, ngoài phần lớn là nguồn cân đối ngân sách địa phương, còn có  62 tỷ đồng thu xổ số kiến thiết và nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng 70 tỷ đồng. Trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 của tỉnh Kon Tum còn có gần 480 tỷ đồng chủ yếu là nguồn vốn  thuộc ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn nước ngoài, được Trung ương giao chi tiết theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

                                                                                   Nghĩa Hà- Ngọc Chí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *