(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc giai đoạn 2011– 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc tỉnh Kon Tum
Hội nghị tổng kết công tác dân tộc tỉnh Kon Tum

5 năm qua, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm chỉ đạo và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ngoài 35 chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án để tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao dân trí và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chương trình 135 và các chính sách về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách di dân, hỗ trợ cho vay vốn hộ nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2011- 2015, tổng kinh phí đã bố trí thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh gần 2.000 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ  các chính sách Trung ương ban hành trên 1.750 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,37%/năm, đạt mục tiêu chương trình đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về một số vấn đề còn bất cập trong thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian qua; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

 Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp, ngành trong thời gian tới tiếp tục vào cuộc, cùng phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả hơn công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện cần có sự chọn lọc theo thứ tự ưu tiên để tạo sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức về công tác dân tộc của toàn xã hội, trong đó đặc biệt phát huy vai trò chủ động, nỗ lực phấn đấu của nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ tại chổ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các chương trình, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và địa phương, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *