UBND tỉnh Kon Tum đã xây  dựng đề án về “ Cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế- xã hội thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2014-2015. Đề án  sẽ được lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương và  trình HĐND tỉnh  xem xét, cho ý kiến làm cơ sở  triển khai thực hiện.

xdntm

Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới.

Đề án về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh Kon Tum xây dựng và chỉ đạo triển khai nhằm tăng cường nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa bàn tỉnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Dự kiến, tổng nhu cầu kinh phí thuộc ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện  đề án trong 2 năm (2014-2015) là hơn 347 tỷ đồng, trong đó, gần 310 tỷ đồng hỗ trợ bê tông hóa  giao thông nông thôn và hơn 38 tỷ đồng bê tông hóa kênh mương. Ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ triển khai chương trình nông thôn mới và các nguồn vốn khác, UBND tỉnh xác định hàng năm dành tối thiểu 30% kế hoạch vốn được giao từ các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan đến việc đầu tư  xây dựng hạ tầng nông thôn  để hỗ trợ đầu tư các tuyến đường nông thôn. Nội dung hỗ trợ được xác định là những loại công trình ở địa bàn thôn, có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, tổng mức đầu tư xây dựng không quá 3 tỷ đồng, được áp dụng thực hiện theo thiết kế và dự toán mẫu. Trong số 81 xã  trong tỉnh, 53 xã  khu vực 3 đặc biệt khó khăn được chi 100% kinh phí xây dựng theo dự toán công trình, 28 xã khu vực 1, khu vực 2 được thực hiện theo cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 có 100% số xã cơ bản đạt chuẩn về tiêu chí giao thông nông thôn và 100% số xã đạt chuẩn về tỷ lệ bê tông hóa kênh mương do xã quản lý./.

Nghĩa Hà- Ngọc Chí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *