(kontumtv.vn) – Nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch đề ra, trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã quan tâm xây dựng các giải pháp, mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa bàn của tỉnh.

Người nghèo được hỗ trợ bò sinh sản để thoát nghèo
Người nghèo được hỗ trợ bò sinh sản để thoát nghèo

Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2018, tỉnh đã triển khai 04 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa các huyện, thành phố, như Dự án Chăn nuôi dê sinh sản, tạo sinh kế giảm nghèo bền vững tại xã Kroong, thành phố Kon Tum; Dự án Luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăm sóc cà phê bằng chế phẩm phân bón sinh học bảo vệ môi trường, tạo sinh kế giảm nghèo bền vững tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô; Dự án Hỗ trợ bò cái sinh sản, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà; Dự án Hỗ trợ bò cái sinh sản, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xã Đăk Trâm, huyện Đăk Tô.

Các dự án triển khai đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân. Ngoài ra, UBND tỉnh đã tăng cường vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư du lịch, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu quý, đặc biệt là trồng dược liệu dưới tán rừng, như hồng đẳng sâm, đương quy… và trồng rau, hoa, quả xứ lạnh để góp phần giải quyết việc làm ổn định cho người lao động.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *