(kontumtv.vn) – Trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01 về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện, thành ủy, các sở, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội  nghiêm túc khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế, tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu công tác trọng tâm này.

Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

Song song song với tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối về xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành, hướng dẫn triển khai, huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trước hết là tại các xã điểm của tỉnh. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh  tập trung lãnh đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, ưu tiến gắn quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng với quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung ở các địa phương; vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực góp phần xây dựng NTM theo phương châm “ Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Sắp tới, UBND tỉnh sẽ ban hành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào khu vực nông nghiệp – nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực này và nâng cao thu nhập, đời sống bà con nông dân.

                                                                          Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *