(kontumtv.vn) – Chiều 18/9, đoàn kiểm tra Tỉnh uỷ Kon Tum do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Đơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei đối với việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

TINH UY KIEM TRA VIEC LANH DAO THUC HIEN NGHI QUYET 29 BCHTW TAI HUYEN DAK GLEI

Hiện nay, huyện Đăk Glei có 42 cơ sở giáo dục. Trong đó có 01 trường phổ thông dân tộc nội trú, 02 trường trung học phổ thông, 01 trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp, 12 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 12 trường THCS, 01 trường tiểu học – trung học cơ sở, tổng số học sinh trong năm học 2018 – 2019 gần 13.800 học sinh; trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 90%. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Thực hiện Nghị quyết 29 khóa 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể sát với điều kiện của huyện; chỉ đạo ngành Giáo dục huyện đổi mới phương pháp dạy và học; đánh giá kết quả giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học từng bước được nâng cao đáp ứng được yêu cầu. Nhờ đó chất lượng giáo dục đào tạo trong huyện từng bước được cải thiện, nâng cao.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng.

Trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Đơn ghi nhận và đánh giá cao kết quả các đơn vị trường học huyện đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cấp, ngành tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ sở giáo dục. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 29, làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị cho cán bộ quản lý và giáo viên; khai thác mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở từng cấp học.

CTV Bích Hồng – Minh Đức

                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *