(kontumtv.vn) – Sáng 21/6/2018, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 27, Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội  làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh  A Pớt, các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành.

THUONG TRUC TINH UY LAM VIEC VOI DOAN KHAO SAT BAN CHI DAO DE AN TONG KET NGHI QUYET TRUNG UONG 27  NQTW

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh Kon Tum đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và triển khai nhiều giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết vào thực tiễn. Đội ngũ trí thức không ngừng tăng lên về số lượng, chất lượng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tỉnh đã thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, Câu lạc bộ trí thức của tỉnh và ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Giai đoạn 2008-2018, tỉnh tổ chức 7 hội thi sáng tạo kỹ thuật với 97 giải pháp có chất lượng cao, đã thu hút được 37 trí thức về công tác tại địa bàn tỉnh; đã hỗ trợ 445 cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành trình độ thạc sỹ, tiến sĩ và đại học, có 53 đề tài, dự án cấp tỉnh được phê duyệt và 24 đề tài, dự án hoàn thành được nghiệm thu. Đến nay, đã có 284 cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước và  gần 7.750  cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Trên cơ sở các nội dung đoàn khảo sát quan tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt đã trả lời, làm rõ những nội dung về chính sách thu hút, đào tạo trí thức, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, chiến lược phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh và hoạt động của đội ngũ trí thức ngoài các cơ quan, đoàn thể nhà nước. Đồng thời, Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Ban hành Nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới; đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh độ tuổi đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức, hiện nay quy định này giới hạn không quá 40 tuổi. Tỉnh đề nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tỉnh về cơ chế, kinh phí để thu hút trí thức, tạo việc làm cho trí thức trẻ, đề nghị có chính sách thỏa đáng để các tỉnh khó khăn có điều kiện thu hút và giữ chân trí thức, nhân tài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Phùng Đức Tiến  đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 27, đặc biệt là kết quả đào tạo, thu hút đội ngũ trí thức trong điều kinh tế, xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn. Đoàn đề nghị tỉnh cần quan tâm sử dụng hết vốn đầu tư về KH&CN phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội. Đoàn ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh để tham mưu cho Ban Tuyên giáo Trung ương để có hướng giải quyết hợp lý.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *