(kontumtv.vn) – Ngày 23/8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Hồi về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội VI Đảng bộ huyện, năm 2015 – 2020 đến nay và xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hoà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt và các đồng chí Uỷ viên Ban Thuờng vụ Tỉnh uỷ.

BAN THUONG VU TINH UY LAM VIEC VOI BAN THUONG VU HUYEN UY NGOC HOI

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội VI đến nay, huyện Ngọc Hồi đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng. 21/ 25 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 5.730 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2015. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Thu hút đầu tư được chú trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới thu được kết quả khả quan. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đựợc thực hiện hiệu quả. Giá trị văn hoá truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được nâng cao.

Trong nửa nhiệm kỳ công tác còn lại của khóa VI, huyện Ngọc Hồi xác định tập trung các giải pháp, phấn đấu  đạt giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt trên 2.600 tỷ đồng, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ  gần 6.300 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp và thuỷ sản 1.450 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước 140 tỷ đồng, có ít nhất 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, quy mô dân số khoảng 65.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 45%, độ che phủ rừng  trên 47%, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác hơn 50 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Huyện uỷ Ngọc Hồi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục đầu tư  nguồn lực để thực hiện các hạng mục đã được phê duyệt theo Đề án thành lập thị xã Ngọc Hồi; quan tâm nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ là cửa ngõ của thị xã Ngọc Hồi tương lai; sớm làm việc với cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và thống nhất phương án thành lập thị xã, các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Ngọc Hồi.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và biểu dương kết quả Ban Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Hồi đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Hồi chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả việc đầu tư xây dựng và phát triển vùng kinh tế động lực của tỉnh; hoàn thiện các thủ tục để sớm đề nghị thành lập thị xã Ngọc Hồi; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cánh đồng mẫu lớn. Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *