(kontumtv.vn) –  Năm nay, chủ đề Ngày Pháp luật (9/11) được xác định là “ Thực hiện hiến pháp  và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa cụ cơ bản của công dân”. Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Kon Tum, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tập trung trong 2 tháng, từ 1/10 đến 30/11/2015, cao điểm là tuần lễ từ ngày 2 đến 9/11/2015.

Tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật
Tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Nội dung chủ yếu là phổ biến, quán triệt sâu rộng vị trí, vai trò, tinh thần, nội dung của Hiến pháp và pháp luật; chú trọng các quy định mới, chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, doanh nghiệp; pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hoặc hạ nhục con người; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người; các thỏa thuận của cộng đồng ASEAN, liên minh Á Âu, liên minh Châu Âu… Hưởng ứng Ngày Pháp luật, đặc biệt, cần giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

                                                                        Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *