(kontumtv.vn) – Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò, vị trí của cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh Kon Tum” nhân Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Dự Tọa đàm có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Ban; các vị Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; nguyên nữ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các nữ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày
Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPNVN

 Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những năm qua phụ nữ tỉnh Kon Tum nói chung và nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nói riêng luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 8.800 cán bộ, công chức, viên chức nữ đang công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, chiếm 56,84% tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, trong đó có 287 cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Những năm qua, công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Nhờ đó, chất lượng, tỷ lệ đội ngũ cán bộ nữ được nâng lên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có nhiều tiến bộ trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tận tâm, tận lực với công việc, có ý thức tự lực vượt khó, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ; thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương về công tác cán bộ nữ của Đảng, Nhà nước, dẫn đến việc bố trí, sử dụng cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ còn thấp ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Năng lực tham mưu, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cán bộ nữ còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Buổi tọa đàm là dịp để ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong  thời gian qua; đánh giá thực trạng, đưa ra các giải pháp, trao đổi những kinh nghiệm để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.

Trong dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tặng quà, chúc mừng các cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong các thời kỳ và Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, động viên các chị tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

       Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *