(kontumtv.vn) – Đến nay, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được khoảng 3.000 ha lúa nước, chiếm hơn 40% tổng diện tích gieo trồng cây lúa vụ đông xuân 2013-2014. Năng suất lúa bình quân ước đạt hơn 4,5 tấn/ ha, sản lượng thu hoạch trên 13.600 tấn.

Thu hoạch lúa đông xuân
Thu hoạch lúa đông xuân

 Vụ này, toàn tỉnh đã gieo trồng gần 7.200 ha lúa nước, chủ yếu  bằng các giống thuần chủng và một số giống lúa chất lượng cao. So với cùng vụ đông xuân năm trước, tuy diện tích chỉ tăng không đáng kể nhưng tình hình sản xuất diễn biến khá thuận lợi, không xảy ra khô hạn làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa. Một số mô hình thâm canh giống lúa chất lượng cao ở vùng thuận lợi và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tiếp tục phát huy hiệu quả.

Song song với tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa đông xuân, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã gieo trồng 34.750 ha cây hàng năm vụ mùa, tăng khoảng 5%, tức là tăng 1.600 ha so với cùng kỳ vụ mùa năm 2013.

                                                                              Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *