Sâm Ngọc Linh
Sâm Ngọc Linh

(kontumtv.vn) – Đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã trồng được trên 177 ha  sâm Ngọc Linh. Trong đó có gần 8 ha vườn sâm thuộc Dự án Bảo tồn và Phát triển cây sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng, 0,2 ha do người dân tự trồng và diện tích vườn sâm của doanh nghiệp khoảng 169 ha. Thời gian qua, UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo tiếp tục phát triển vườn sâm thuộc Dự án Bảo tồn và Phát triển cây Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.

                                                                        Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *