(kontumtv.vn) – Đến nay, huyện Kon Plông có tổng đàn gia súc gần 25.800con, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tăng gần 1.900 con so với năm 2013. Trong năm 2014, từ Chương trình 30a của Chính phủ, huyện đã hỗ trợ trên 3,8 tỷ đồng để mua 384 con trâu, bò hỗ trợ  hộ nghèo, cấp 150 con bò cho các đối tượng từ  các chương trình hỗ trợ khác của Nhà nước.

Huyện cũng đã triển khai tiêm phòng trên 19.000 liều vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc, gần 14.000 liều vắc xin dịch tả lợn, trên 17.600 liều vắc xin tụ huyết trùng; tổ chức phun 2 đợt thuốc khử trùng tiêu độc với tổng diện tích 1.200.000 m2, nên trong năm qua đàn gia súc không xảy ra dịch bệnh.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *