(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Thị Kim Đơn  đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin lành. Tham dự có Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên HNgăm Niê KDăm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quý; Phó Vụ trưởng Vụ Tin lành Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Xuân Trường; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh.

Qua qúa trình triển khai thực hiện Chị thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, quan điểm, nhận thức của phần lớn cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh về công tác tôn giáo nói chung, đối với đạo Tin lành nói riêng đúng đắn và rõ ràng hơn. Các cấp ngành đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo ở cơ sở. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thực và tư tưởng của đại bộ phận chức sắc, chức việc, tín đồ của hệ phái Tin lành đã có chuyển biến tích cực. Đồng bào theo đạo Tin lành ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg

Báo cáo tham luận và thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, sau khi được cấp đăng ký, tình hình sinh hoạt tôn giáo ở các điểm, nhóm đi vào xu thế bình thường, thuần túy, ổn định. Qua đó đã góp phần hạn chế tình trạng tín đồ chuyển hệ phái; các hoạt động tôn giáo trái phép giảm hẳn; hạn chế được âm mưu của các thế lực bên ngoài tìm cớ can thiệp hoặc xuyên tạc chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song công tác quản lý nhà nước đối với đạo Tin lành vẫn còn có những hạn chế, khó khăn nhất định. Do vậy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này. Đồng thời  kiến nghị, đề xuất Ban Tôn giáo Chính phủ, Chính phủ có những chính sách phù hợp để địa phương triển khai thực hiện một số công tác đối với đạo Tin lành đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của các tổ chức tôn giáo nói chung, đạo Tin lành nói riêng. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các nghị quyết, pháp lệnh, nghị định của Đảng, Nhà nước  về công tác tôn giáo để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu và thực hiện tốt.

Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 7 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *