(kontumtv.vn) – Sáng 8/5, Hội Nông dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác tư tưởng – văn hóa và Quyết định 70 của Hội Nông dân tỉnh.

Tổng kết
Hội nghị Hội Nông dân tỉnh

Trong những năm qua, việc triển khai Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tác động sâu sắc đến các lĩnh vực công tác của Hội Nông dân tỉnh. Qua đó, đã tạo được tiền đề đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, giữ vững và phát huy truyền thống văn hóa cộng đồng ở khu dân cư, làm chuyển đổi nhận thức trong hội viên hội nông dân. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa đã đạt được nhiều kết quả. Hằng năm, hàng ngàn hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh, không mê tín dị đoan và tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. 100% trẻ em trong độ tuổi được vận động đến trường. Bên cạnh đó, công tác chuyển giao khoa học – kỹ thuật đã được các cấp Hội triển khai có hiệu quả, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi xuất hiện ngày càng nhiều. Hàng năm thu hút trên 15.000 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có gần 9200 hộ đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong 5 năm thực hiện đề án “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nông dân tỉnh giai đọan 2009 – 2013″, tổ chức Hội các cấp đã được củng cố, đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành cả về trình độ và năng lực vận động quần chúng. Chất lượng hội viên được nâng lên về nhận thức chính trị, tăng cường được lòng tin trong giai cấp nông dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trong dịp này có 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 02 Trung ương Hội và 7 tập thể, 19 cá nhân thực hiện xuất sắc Đề án đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nông dân tỉnh được khen thưởng.

                                                                                                Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *