(kontumtv.vn) –  Nhằm cụ thể hóa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trong toàn lực lượng. Sau 3 năm thực hiện, các nội dung của cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

tk3nsctt

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”.

Quán triệt Chỉ thị 118 ngày 16-8-2011 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, các cấp trong đơn vị đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tổ chức quần chúng thực hiện, quán triệt và phát động cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên tham gia. Qua 3 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã tập trung khắc phục những tồn tại, yếu kém, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

Tại hội nghị Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động này.

                                        Văn Lý/Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *