(kontumtv.vn) – Tại huyện Kon Rẫy, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình ký kết  giao ước thi đua cụm II của tỉnh năm 2015.

Hội nghị tổng kết Chương trình ký kết giao ước thi đua Cụm II
Hội nghị tổng kết Chương trình ký kết giao ước thi đua Cụm II tỉnh Kon Tum

Năm 2015, UBMTTQVN huyện Kon Rẫy là đơn vị đăng cai cụm trưởng Cụm thi đua số II gồm 4 đơn vị là thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy. Với vai trò cụm trưởng, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Kon Rẫy đã xây dựng các văn bản hướng dẫn cho các huyện, thành phố trong cụm tiến hành khảo sát, đăng ký thống nhất mỗi huyện, thành phố chọn 2 khu dân cư, mỗi khu dân cư đăng ký 42 chỉ tiêu, tiêu chí trong 5 nội dung Cuộc vận động để làm cơ sở  cho việc đánh giá kết quả chấm điểm thi đua, bình chọn, xếp loại ở từng khu dân cư vào cuối năm.Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố đã làm tốt công tác bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung thi đua tại các khu dân cư; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua thực hiện các tiêu chí.

Qua quá trình đánh giá khách quan, trung thực, kết quả đơn vị thành phố Kon Tum đạt số điểm cao nhất với 95 điểm, Kon Rẫy 94 điểm, Kon Plong 91 điểm và Sa Thầy đạt 89,5 điểm.

CTV Chung Loan – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *