(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh vừa chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2013 và xác định phương hướng năm 2014 của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh gồm: Bộ CHQS tỉnh, Công an, BCH Biên phòng tỉnh, Đoàn Đăk Tô, Chi nhánh Viettel Kon Tum, Công ty 732 và công ty 78 thuộc Binh đoàn 15.

 tkctdv

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận của lực lượng vũ trang.

Năm qua, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đã tuyên truyền gần 800 lần với 20 ngàn lượt người nghe. Vận động nhân dân tích cực lao động, sản suất, thực hiện tốt Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nhiều mô hình như “hộ gắn kết hộ”; kế hoạch tham gia “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” và phong trào “ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia khắc phục thiên tai, thăm và tặng quà nhân các ngày lễ, tết với số tiền trên 5 tỉ đồng. Với nhiều hình thức, biện pháp sát với thực tiễn, công tác dân vận của các đơn vị đã góp phần cải thiện đời sống  nhân dân. Từ đó, an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Năm 2014, các đơn vị  tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “ Dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt”, tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hóa ở khu dân cư”.

 Ngọc Lưu/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *