(kontumtv.vn) – Sáng ngày 26/12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2013.

tkpn

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum tổng kết công tác Hội năm 2013.

Năm 2013, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai đảm bảo kế hoạch các hoạt động theo chỉ đạo Trung ương Hội Liên hiệp Việt Nam, của tỉnh và kế hoạch của Hội LHPN tỉnh đề ra. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hội viên, phụ nữ đã được các cấp hội tăng cường tại các xã có điểm nóng. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được chú trọng và tập trung thành lập nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động có sự gắn kết với các chương trình mục tiêu Quốc gia, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả đợt thi đua chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Trong năm, đã có hơn 3.500 phụ nữ được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền hơn 79 tỷ đồng; 769/853 chi hội có hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm thông qua đợt thi đua “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, thành lập mới hơn 1.600 nhóm tiết kiệm với trên 41.300 lượt phụ nữ tham gia với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng và đã bình xét cho hơn 5.500 chị vay hơn 8 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao hơn 10 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giao 4 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khen thưởng 23 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2013.

                                                                                                Duy Phong

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *