(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh vừa tổ chức tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II. Dự họp có thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội.

Tổng kết công tác tổ chức Đaaij hội đại biểu các DTTS tỉnh KOn Tum
Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ II

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đại hội có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo mục đích, yêu cầu, từ khâu tổ chức, hình thức tổ chức, nội dung, thời gian, chương trình Đại hội; tạo sự phấn khởi lớn cho các đại biểu về dự Đại hội và đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng quê hương, đất nước. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đã tích cực, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho Đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được tổ chức thực hiện khá đậm nét. Công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo, phục vụ tốt cho Đại hội.

Ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức Đại hội, tại cuộc họp, các thành viên đã có ý kiến góp ý  rút kinh nghiệm để tổ chức các Đại hội lần sau được tốt hơn; Đồng thời cho ý kiến về việc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phục vụ Đại hội và triển khai các công việc cần hoàn thành sau Đại hội.

                                            Quang Mẫn – Thanh Hà

           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *