(kontumtv.vn) – Ngày 13/02/2014, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2013 và triển khai phong trào thi đua khen thưởng năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì Hội nghị.

tktd

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2013.

Năm 2013, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tham mưu tốt cho UBND tỉnh và thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua trong toàn tỉnh. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả như “Phong trào nhân dân và Nhà nước cùng làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong ngành Giáo dục, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong Đoàn thanh niên, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt là “Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả năm 2013 có trên 960 tập thể, gần 1.700 cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực được khen thưởng. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 24 đơn vị, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 297 đơn vị, tặng Bằng khen cho 116 tập thể và 667 cá nhân và tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 07 cá nhân. Ngoài ra, UBND tỉnh tặng Bằng khen theo các chuyên đề, đột xuất cho 512 tập thể và 945 cá nhân. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng 3 cho 4 tập thể và 6 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể và tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 33 cá nhân.

Tại hội nghị, các thành viên HĐTĐKT tỉnh đã có nhiều ý kiến, đề xuất để khắc phục những hạn chế trong phong trào thi đua năm 2013 như một số phong trào chưa thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Công tác thi đua mặc dù đã có đổi mới trong tổ chức và hoạt động song còn mang tính hình thức. Việc kiểm tra chéo, học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong khối thi đua còn hạn chế, chưa được tiến hành thường xuyên.

   Hội nghị thống nhất thông qua nhiệm vụ công tác thi đua năm 2014 với những nội dung chính như: Tích cực triển khai tốt phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các phong trào “Kon Tum chung sức chung sức xây dựng nông thôn mới”, “thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Về mục tiêu tổng quát, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 13%, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị Ban thi đua khen thưởng tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thi đua để khắc phục những hạn chế, thực hiện việc bình xét thi đua phải đúng nguyên tắc, khách quan, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến và phải thu hút được sự tham gia tự nguyện của toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các thành viên HĐTĐKT tỉnh, Ban TĐKT tỉnh cùng các sở, ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm 2014, năm nước rút để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

                                                               Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *