(kontumtv.vn) – Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2014.

tkthidua

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua công đoàn năm 2013.

Trong năm 2013, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong các công đoàn cơ sở, toàn tỉnh có trên 1.000 tập thể và trên 31.000 cá nhân đăng ký tham gia thực hiện. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công chức, viên chức, người lao động được triển khai thường xuyên, góp phần thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Một số phong trào tiêu biểu đã có tác động tích cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như phong trào đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Ngoài ra, các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như trao tặng quà cho công chức, viên chức, lao động nghèo, giúp đỡ đồng bào lũ lụt, ủng hộ Quỹ Vì phụ nữ và trẻ em nghèo, Quỹ Vì người nghèo, giúp đỡ các hộ nghèo được vay vốn giải quyết việc làm và xây dựng 4 căn nhà Mái ấm công đoàn.

Trong năm 2013, toàn tỉnh có 789/ 942 công đoàn vững mạnh, đạt trên 83%, trong đó có 469 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc và 320 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong năm 2014, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua, đồng thời chú trọng xây dựng các điển hình tiến tiến, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc để phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong công chức, viên chức, người lao động.

 

                           Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *