(kontumtv.vn) – Trong năm 2013, các cơ quan, đơn vị trong khối các cơ quan Mặt trận và đoàn thể đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, triển khai các hoạt động đảm bảo theo kế hoạch và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, cán bộ công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên chấp hành đúng chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hình thức tuyên truyền phong phú, gắn với các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát theo tinh thần các Nghị quyết của chính phủ; vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên tham gia góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp và dự thảo luật đất đai sửa đổi. Liên đoàn lao động tổ chức thành công Tuần lễ “ ATVSLĐ – PCCN” lần thứ 15 bằng nhiều hình thức phong phú như thăm hỏi công nhân lao động tai nạn, thăm khám sức khỏe với tổng kinh phí  hơn 135 triệu đồng,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi hơn 63 tỷ đồng hỗ trợ nhân tháng “ Vì người nghèo” và khắc phục bão lũ…

Trọng tâm công tác thi đua năm 2014, các cấp, ngành trong khối tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

                                                                                       Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *