(kontumtv.vn) – Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng  Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở  tỉnh đã chủ trì Hội nghị. Tham dự có các thành viên của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện và thành phố, đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở,  ngành  và tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Trong năm 2013, các cấp ủy Đảng đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến khu dân cư, xã, phường, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp cũng như kiểm tra việc thực hiện công tác này gắn với nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức Đảng.

Các cấp chính quyền đã có chuyển biến mạnh mẽ việc thực hiện dân chủ, tập trung rà soát, chỉnh sửa bổ sung các quy chế, quy định liên quan trong các loại hình. Đồng thời Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tích cực vai trò giám sát từ công tác xây dựng và ban hành các văn bản đến quá trình tổ chức, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương, đơn vị. Quần chúng, nhân dân, lao động ở các cơ quan, khu dân cư ngày càng thể hiện rõ tính dân chủ, công khai trong việc tham gia góp ý, lấy ý kiến công khai tại các cuộc họp xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đáng ghi nhận là qui chế dân chủ đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc, nhất là trong những trường hợp liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

Trong năm qua, Ban chỉ đạo các cấp đã thực hiện kiểm tra tại 71 cơ sở trực thuộc và 85 cơ sở trực thuộc các huyện ủy, thành ủy. Qua đó cho thấy, tại cơ sở đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai công tác này và có báo cáo sơ kết, tổng kết đúng quy định. Tuy nhiên, việc tự kiểm tra công tác này ở một số huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chưa thường xuyên, số cơ sở tự kiểm tra chưa nhiều và chưa toàn diện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Xuân Quý yêu cầu các cấp ngành, địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban Vận động cấp xã, phát huy, nhân rộng các mô hình thực hiện công tác này trong thời gian đến. Năm 2014, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tập huấn về quy chế dân chủ trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, chỉ đạo in ấn, phát hành, tuyên truyền các văn bản liên quan và tham mưu tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết chương trình của năm 2014.

                                                                       Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *