(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền xã, phường và phân chia địa bàn điều tra trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính 21 xã, phường.

TAP HUAN TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Xác định việc vẽ sơ đồ nền xã, phường và phân chia địa bàn điều tra là hoạt động quan trọng góp phần vào sự thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngoài việc hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường và phân chia địa bàn điều tra, thành phố còn quán triệt một số văn bản liên quan như Quyết định số 772 ngày 26 /6 /2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01 ngày 15/ 8/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Trung ương ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Chỉ thị số 01 ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 trên địa bàn thành phố.

Qua đợt tập huấn, giúp cho lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính xã, phường nắm bắt quy trình điều tra, nâng cao trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn và đúng thời gian quy định.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *