(kontumtv.vn) – Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum vừa tổ chức cấp phát 46.500 cây giống sâm Ngọc Linh, trị giá khoảng 20 tỷ đồng cho 410 người dân nghèo các xã vùng chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh và các tổ, đội liên kết trồng sâm Ngọc Linh với Công ty.

TRAO TANG CAY GIONG SAM NGOC LINH CHO HUYEN TU MO RONG VA DAK GLEI

Trong đợt này có 7 xã trong vùng chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh được cấp phát cây giống sâm Ngọc Linh, đó là xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây, Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông; xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp, huyện Đăk Glei và 13 tổ, đội liên kết trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh với Công ty. Mỗi xã được Công ty tặng 1.000 cây giống sâm Ngọc Linh một năm tuổi. Mỗi thành viên trong tổ, đội liên kết trồng sâm được cấp 100 cây giống để trồng, nhân rộng diện tích, bảo tồn cây sâm Ngọc Linh.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã phát triển, mở rộng diện tích vườn sâm Ngọc Linh trên 470 ha, hàng năm gieo ươm sản xuất hàng triệu cây sâm giống từ hạt. Việc liên kết, hợp tác, hỗ trợ người dân cùng trồng, chăm sóc, bảo vệ để mở rộng diện tích vườn sâm Ngọc Linh đã và đang được Công ty đẩy mạnh, vừa góp phần bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý của tỉnh, vừa tạo việc làm, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng.

                                                                                             Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *