Chuẩn bị cây giống cung cấp cho nhân dân
Chuẩn bị cây giống cung cấp cho nhân dân

(kontumtv.vn) – Trong năm 2018, kinh phí để thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh của tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông là trên 7,2 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ người dân trồng mới 146 ha là trên 3,4 tỉ đồng; kinh phí hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc trên 420 ha trồng năm 2016, 2017 và 2018 là 3,8 tỉ đồng.

Hiện nay, huyện đang tổ chức cho nhân dân trồng mới cây cà phê xứ lạnh của đề án, phấn đấu hoàn thành trong đầu tháng 8/2018.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *