(kontumtv.vn) – Kon Tum là một trong 6 tỉnh  được đầu tư Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Được khởi động vào tháng 11/2014, năm 2015, Dự án chính thức tiếp nhận triển khai các nội dung cơ bản.

TRIEN KHAI DU AN GIAM NGHEO

Các huyện Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông nằm trong vùng Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được triển khai tại địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2014 – 2019. Dự án có tổng kinh phí 30 triệu USD với 4 hợp phần chính, là hợp phần phát triển kết cấu  hạ tầng cấp xã và thôn/làng, phát triển sinh kế bền vững, đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối gắn với nâng cao năng lực và truyền thông và hợp phần quản lý dự án. Ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum nói:” Đây là một dự án tổng hợp, vừa đầu tư cơ sở hạ tầng, vừa phát triển sinh kế, kết nối thị trường, nâng cao năng lực truyền thông và quản lý dự án. Dự án rất quan tâm chú trọng sinh kế bền vững, kết nối thị trường và đa dạng hóa thu nhập cho người dân .Việc triển khai Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh đã tạo ra cơ hội và góp thêm nguồn lực để tỉnh  Kon Tum tập trung triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh”.

Nét mới triển khai Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là hợp phần phát triển kết cấu hạ tầng cấp xã và thôn/làng không chỉ tập trung đầu tư xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp hay gián tiếp cho phát triển sinh kế và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, mà còn  quan tâm đến khâu vận hành và bảo trì để đảm bảo các công trình kết cấu hạ tầng ở cấp xã và thôn/làng phát huy kết quả bền vững. Bên cạnh đó, hợp phần phát triển sinh kế bền vững không chỉ  hỗ trợ phát triển các tổ nhóm cải thiện sinh kế, đa dạng hóa thu nhập, mà còn chú ý phát triển và kết nối thị trường để tăng khả năng giảm nghèo bền vững. Sau khởi động, cuối năm 2014, Dự án đã tổ chức một số hoạt động tập huấn, giới thiệu dự án, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình, kế hoạch năm 2015. Ông Lê Ngọc Tuấn cho biết thêm: “Dự án tập trung triển khai 1 số nội dung chủ yếu, thứ nhất là tập trung tuyển chọn đủ các vị trí tư vấn cá nhân để làm việc cho BQLDA tỉnh và BQLDA 6 huyện theo chuẩn và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Thứ 2 là tập trung hình thành 368 tổ, nhóm sinh kế với 5.490 hộ dân trong vùng hưởng lợi để sẵn sàng tiếp nhận các hoạt động liên quan đến sinh kế. Thứ 3 là triển khai đầu tư 1 số cơ sở hạ tầng, mà ở đây chủ yếu là giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt và đầu tư một số trường mầm non, tiểu học ở các xã trong vùng Dự án”.

Năm nay, một trong những nội dung quan trọng được Ban quản lý Dự án  tỉnh Kon Tum tập trung triển khai là tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân vùng Dự án để  bà con chủ động, tích cực  tham gia thực hiện. Song song với kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực công tác của BQLDA  từ tỉnh, huyện, đến cấp xã, là quan tâm  hình thành, ổn định đội ngũ  cán bộ  làm hướng dẫn viên ở cộng đồng khu dân cư.

                                                                          Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *