(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015. Dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị triển khai phong trào
Hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Năm 2015, Ban Chỉ đạo phối hợp với các tổ chức, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, nội dung và giá trị to lớn của phong trào đối với đời sống xã hội; đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan – đơn vị – doanh nghiệp văn hóa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, thể thao vững mạnh ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, có trên 5.000 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 20 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; trên 60% cơ quan, đơn vị được công nhận là cơ quan văn hóa; 50% số xã, phường, thị trấn đăng ký “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”…

                                                                                      Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *