(kontumtv.vn) – Liên quan đến việc triển khai Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 4 năm 2013, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các sở, ngành chức năng  của tỉnh tập trung xúc tiến một số nhiệm vụ  cụ thể, cấp bách, làm cơ sở thúc đẩy tiến độ thực hiện Quy hoạch.

Cây Sâm Ngọc Linh
Cây Sâm Ngọc Linh

Được xác định là một trong số sản phẩm chủ lực, song đến nay, tại vùng quy hoạch thuộc địa bàn huyện Tu Mơ Rông, mới trồng được khoảng 177 ha Sâm Ngọc Linh, chủ yếu thuộc quản lý của doanh nghiệp. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch phát triển loại dược liệu quý hiếm này, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình giao đất, giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ phát triển Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trong khu vực quy hoạch. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy trình kiểm soát chất lượng, nguồn gốc giống Sâm Ngọc Linh đưa vào trồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn  các đơn vị chủ đầu tư lập thủ tục đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh theo quy định.

                                                                      Nghĩa Hà – Thanh Hà

                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *