(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai sáng kiến “Đổi mới cách thức niêm yết thủ tục hành chính và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường”.

trien khai sang kiem niem yet

Thành phố Kon Tum có 13 phòng chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin và sự nghiệp khác, 73 đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo, 21 xã, phường với tổng số 2.295 cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tra cứu sử dụng các thủ tục hành chính khi đến giao dịch, thành phố triển khai sáng kiến đổi mới việc niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính từ hình thức bảng treo tường chuyển sang niêm yết bằng tệp, người dân tham gia góp ý phản ánh về trách nhiệm, thái độ của cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông hình thức bằng phiếu và bỏ vào hòm thư góp ý.

Sau Hội nghị triển khai sáng kiến, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức phòng, ban, xã, phường thực hiện. Đồng thời rà soát, tổng hợp, in ấn các bộ thủ tục hành chính liên quan cấp phát cho các đơn vị.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *