Truyền dạy chỉnh sửa cồng chiêng
Truyền dạy chỉnh sửa cồng chiêng

(kontumtv.vn) – Huyện Tu Mơ Rông có gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Xê Đăng. Trong thời gian qua, ngoài việc quan tâm đầu tư kinh phí để phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Xê Đăng, huyện đã thường xuyên duy trì và tổ chức các lễ hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc tại các xã, cụm xã và cấp huyện hàng năm. Vì vậy, nhiều nét văn hóa riêng và lâu đời của đồng bào Xê Đăng đã được lưu giữ và tái hiện trong các lễ hội truyên thống.

Bên cạnh đó, phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã mở nhiều lớp truyền dạy nghệ thuật văn hóa cồng chiêng; truyền dạy nghề dệt và hát dân ca, dân vũ cho thanh niên, học sinh trên địa bàn. Hiện nay, huyện đã phục dựng, lưu giữ được 65 nhà rông văn hóa, 12 lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Xê Đăng; 89 bộ cồng chiêng (trong đó có 2 bộ chiêng quý là bộ Len và bộ Ban ba) và nhiều bộ nhạc cụ dân tộc như Klông Pút, T’rưng, Tin ning.

                                                                          Đức Thắng – Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *