(kontumtv.vn) – Những năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được UBMTTQVN huyện Đăk Hà phối hợp với các cấp, ngành triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Là một trong những xã được chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Hà, những năm qua UBMTTQVN xã Đăk Mar đã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp tiền, hiến đất tham gia xây dựng nông thôn mới, đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần cùng với xã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhiều tiêu chí đạt cao hơn quy định của Bộ tiêu chí quốc gia từ 10 đến 20%. Ông Phạm Văn Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar đánh giá: “Mặt trận tham gia vào việc giám sát khi xây dựng các công trình, đặc biệt các công trình đầu tư về hạ tầng cơ sở phục vụ cho người dân thì Mặt trận cũng tham gia tích cực vào việc giám sát để làm sao công trình đảm bảo về mỹ quan, kỹ thuật về tiến độ, nên nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Thứ hai nữa là phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, cán bộ Mặt trận rất  gương mẫu, tự mình  phát triển kinh tế cho gia đình mình trước, sau đó vận đồng cho quần chúng tham gia cùng, đó là việc làm hết sức có ý nghĩa. Qua các phong trào nói chung và sự đóng góp của Mặt trận, đoàn thể, Đăk Mar hiện nay đã đạt được 19/19 tiêu về xây dựng nông thôn mới”.

Đường giao thông nông thôn xã Đak Mar, huyện Đawk Hà
Đường giao thông xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, những năm qua huyện Đăk Hà  là điểm sáng hình thành và phát triển các mô hình mới, có ý nghĩa thiết thực chăm lo giảm nghèo, ổn định đời sống, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn. Có thể kể đến mô hình xây dựng “Ngân hàng cộng đồng”, mô hình hỗ trợ hộ nghèo trồng cao su tiểu điền, mô hình lập “ Sổ an ninh”, “ Tiếng kẻng an ninh”.

Từ năm 2010, UBMTTQVN huyện Đăk Hà đã chủ động lồng ghép 12/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào các nội dung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các nguồn lực cần thiết, mà trước hết là nội lực trong nhân dân đã được tập trung huy động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra.  Ông Trần Thanh Toán, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đăk Hà đánh giá: “ Mặt trận huyện đã vận động nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh. Điển hình như nhân dân xã Hà Mòn đã đóng góp trên 11 tỷ đồng, chiếm gần 30%  tổng nguồn vốn xây dựng NTM và đạt chuẩn nông thôn mới; xã Đăk Mar hiện nay đã  đóng góp trên 28% tổng chi phí xây dựng NTM. Đối với thị trấn Đăk Hà thì bước đầu đã đóng góp được gần 4 tỷ đồng để thực hiện lộ trình xây dựng 1 số công trình như điện, đường, hội trường”.

Đến cuối năm 2012, Hà Mòn là xã đầu tiên của huyện Đăk Hà và tỉnh Kon Tum, đồng thời cũng là xã đầu tiên trong các tỉnh Tây Nguyên được công nhận  đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với Hà Mòn, đến nay xã Đăk Mar đã đạt được 19  tiêu chí và đang chờ công nhận xã nông thôn mới. Có thể nói, những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Hà có sự đóng góp to lớn của MTTQVN huyện.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *