(kontumtv.vn) – Sáng 6/1, UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị tổng kết
Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của UBND thành phố Kon Tum

Năm 2014, thành phố Kon Tum đã vững vàng vượt khó, thúc đẩy kinh doanh phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tình hình kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, phát triển đều ở các lĩnh vực. Tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn ước đạt 3.970 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm nghành công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.170 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2013. Diện tích cây trồng, tổng đàn gia súc gia cầm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và các chương trình, dự án, tăng cường quản lí sử dụng đất, quản lí tài nguyên khoáng sản. Công tác quản lí, chấn chỉnh trật tự đô thị được chú trọng. Văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm đúng mức. Hạ tầng cơ sở tiếp tục được đầu tư mở rộng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 32 triệu đồng/người/năm. An ninh – quốc phòng đảm bảo. Chất lượng cuộc sống của đại bộ phận nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn mới từng bước thay đổi.

Trong năm 2015, UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết HĐND thành phố; xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đầu tư phát triển vùng kinh tế động lực, phấn đấu đưa thành phố đạt 70% tiêu chí đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới).

                                                                                                   CTV  Vi phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *