(kontumtv.vn) – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo, cầu dân sinh trên các tuyến đường dân sinh, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Kết quả tổng hợp sẽ được Sở Giao thông – Vận tải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/5/2014.

Cau treo
Kiểm tra để đảm bảo an toàn cho các công trình cầu treo, cầu dân sinh

 UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát công tác thiết kế, thi công các công trình cầu dân sinh, cầu treo; đánh giá chất lượng  cầu treo dân sinh do ngành, địa phương quản lý; tổ chức kiểm định các cầu treo để có phương án khai thác phù hợp. Song song với khẩn trương lắp đặt biển báo, hướng dẫn qua cầu, các địa phương cần chủ động sửa chữa các hạng mục ( mặt cầu, dây cáp, dây treo) hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

 UBND tỉnh chỉ đạo dừng sử dụng  các cầu dân sinh, cầu treo đã hết thời hạn khai thác hoặc bị hư hỏng, xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời tổ chức phương án giao thông thay thế, đảm bảo giao thông thông suốt. Trường hợp cần thiết, các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét tạm ứng nguồn kinh phí năm 2015 để kịp thời sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng cầu treo, cầu dân sinh, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

                                                                                    Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *