(kontumtv.vn) – UBND tỉnh  Kon Tum đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

CHUONG TRINH HANH DONG

 Năm 2015, mục tiêu tổng quát của tỉnh là “Huy động các nguồn lực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 13% với cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại”. Toàn tỉnh phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng/ năm, thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn hơn 2.150 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt  86 triệu USD, dân số trung bình trên 500.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4% đến 5% so với cuối năm 2014… Toàn tỉnh phấn đấu có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015, có 50% số xã đạt  Bộ  tiêu chí quốc gia về Y tế xã  giai đoạn 2011- 2020…

Để thực hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu công tác  năm 2015, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh tiếp tục tập trung giải quyết  những hạn chế, tồn tại trong năm 2014 như  tốc độ tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất khẩu  không đạt mục tiêu đề ra; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác quản lý đất đai còn có mặt hạn chế; việc giải  quyết đất chồng lấn, đất lấn chiếm còn chậm; chất lượng giáo dục toàn diện ở vùng sâu vùng xa chậm chuyển biến; tai nạn giao thông còn cao, tệ nạn xã hội và một số loại tội phạm chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời…

                                                                       Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *