Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

(kontumtv.vn) – Để đảm bảo việc sử dụng vốn ứng xây dựng cơ bản đúng mục đích, có hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, lên khối lượng hoàn thành để thanh toán và thu hồi tạm ứng kịp thời theo quy định. Trường hợp vốn tạm ứng chưa thu hồi nhưng không sử dụng, nếu quá thời hạn 6 tháng quy định trong hợp đồng phải thực hiện khối lượng mà nhà thầu chưa thực hiện thì chủ đầu tư có trách nhiệm cùng Kho bạc Nhà nước thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách Nhà nước. Đối với vốn tạm ứng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau khi tạm ứng để chi trả cho người hưởng lợi, sớm hoàn thiện chứng từ để thanh toán hoàn tạm ứng với Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn tạm ứng hợp đồng xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo  Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan không tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn cho các dự án có số dư tạm ứng đến thời điểm 31/10 năm trước, trừ những trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh có chỉ đạo riêng. 

Thanh Tùng – Công Luận 

                                                                                                                                                    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *