(kontumtv.vn) – Để triển khai thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo Nghị quyết số 59 của Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum giao cho các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hai bộ luật này đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để đảm bảo thống nhất với các quy định của  Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường theo Nghị định số 43 của Chính phủ được các sở, ngành phối hợp tiến hành, đồng thời dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Kon Tum đã chấp thuận chủ trương đầu tư 09 dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư 17 dự án với tổng vốn đăng ký 9.270 tỷ đồng.Trong đó, có 03 dự ánđã được trao Giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3. Bên cạnh đó, 21 dự án đã được điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, 01 dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

                                                                      Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *