(kontumtv.vn) – Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu. Trước hết, là đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu và bình ổn giá cả, thị trường trước, trong, sau Tết. Các  sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung bảo đảm an ninh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khỏe và chăm lo  đời sống tinh thần cho nhân dân; Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ … UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các sở, ngành có thể đăng ký với Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm qua với UBND các huyện, thành phố  qua hệ thống  giao ban điện tử đa phương tiện. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp  Tết Nguyên đán ./.

 

                                                                                         Nghĩa Hà- Ngọc Chí

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *