(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chủ trì buổi làm việc.

UBND tỉnh Kon Tum làm việc với Hội LHPN tỉnh
UBND tỉnh Kon Tum làm việc với Hội LHPN tỉnh

Từ ngày 13 đến 21/8/2015, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã tiến hành  giám sát trực tiếp tại UBND 6 xã và các huyện Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Plông, đồng thời giám sát gián tiếp thông qua nghiên cứu báo cáo giám sát của Hội LHPN 6 huyện, thành phố. Qua đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh kết luận: Sau khi Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước có hiệu lực vào ngày 5/9/2012, UBND tỉnh đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh xây dựng quy chế phối hợp. Trong quá trình thực hiện quy chế, 2 cơ quan có sự phối hợp đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động. UBND tỉnh đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo cho Hội LHPN tỉnh tham gia quản lý nhà nước. Các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới đã được UBND tỉnh thông tin kịp thời đến Hội LHPN tỉnh. UBND tỉnh đã mời và tạo điều kiện cho Hội LHPN tỉnh tham gia với tư cách là thành viên chính thức trong các hội đồng, ban chỉ đạo, các cuộc họp, hội thảo quan trọng có nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan  phối hợp với Hội LHPN tỉnh  để tổ chức triển khai các hoạt động như giảm nghèo, giáo dục, y tế, phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế, bình đẳng giới. Hàng năm, UBND tỉnh  quan tâm tạo điều kiện kinh phí cho Hội LHPN tỉnh tổ chức, triển khai các hoạt động  của Hội và các đề án lớn. Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội LHPN cùng cấp  tham gia các hoạt động quản lý nhà nước; quan tâm, tạo điều kiện cho Hội LHPN cùng cấp về kinh phí hoạt động và điều kiện, phương tiện làm việc . . .

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị định 56/2-12/NĐ-CP của Chính phủ còn có những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, Chính quyền và các ngành liên quan còn nhầm lẫn việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ với hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; một số huyện phân bổ kinh phí hoạt động cho Hội LHPN cùng cấp còn thấp. Đối với cấp cơ sở, do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nên điều kiện làm việc của Hội LHPN ở các xã chưa thuận lợi,  dẫn đến chất lượng hoạt động của Hội LHPN cơ sở bị hạn chế.

Từ kết quả giám sát, Hội LHPN tỉnh kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị định 56 của Chính phủ; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố  tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp tham gia quản lý nhà nước; hàng năm UBND tỉnh đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, thành phố theo Đề án 1891 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các ngành liên quan trong các hoạt động cấp kinh phí theo Đề án “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp giai đoạn 2013-2017”.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp để khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới, nhất là ở cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu kết luận, phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga ghi nhận sự nỗ lực trong hoạt động của Hội LHPN các cấp trong hoạt động tham gia quản lý nhà nước tại địa phương; ghi nhận và biểu dương kết quả UBND các cấp, các ngành trong việc phối hợp, tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị, trong thời gian tới,  các sở, ngành liên quan  tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc cho Hội LHPN; phối hợp với Hội LHPN tỉnh trong tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án, cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với Hội LHPN cùng cấp rà soát, điều chỉnh qui chế phối hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị định 56 của  Chính phủ.

Thanh Tùng – Công Luận 

                                                                                                                           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *