(kontumtv.vn) – Ngày 8/1, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2014 và  triển khai kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.

Hội nhgij tổng kết công tác quân sự, quốc phòng tỉnh Kon Tum năm 2014
Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng tỉnh Kon Tum năm 2014

Năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng cao, đáp úng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng được phát huy; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các lực lượng. Đến nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 18% (tăng gần 1% so với năm 2013); đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 8,8% (tăng 2,9% so với năm 2013), đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt trên 4% (vượt chi tiêu trên 3%). Chất lượng phối hợp và vai trò tham mưu, đề xuất của các lực lượng cho cấp ủy, chính quyến địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sử dụng lực lượng giải quyết các vấn đề trật tự an toàn xã hội được nâng cao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội và trên tuyến biên giới

Năm 2015, UBND tỉnh đề ra 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, nâng cao vai trò công tác tham mưu của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về việc lựa chọn thanh niên là đảng viên nhập ngũ và tiêu chí “3 trong 1”, thực hiện giao quân gắn với quy hoạch vùng động viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, LLVT tỉnh nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa Chi thị của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015 một cách toàn diện, có hiệu quả; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra. Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác, giữ vững mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh biên giới hai nước bạn Lào và Cam Pu Chia. Tập trung củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Mỗi xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh phát triển từ 1-2 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ; 1 đảng viên trở lên trong lực lượng dự bị động viên; duy trì tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt từ 1% trở lên.

                                                                                      CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *