(kontumtv.vn) – Để có cơ sở xây dựng và hoàn thiện Đề án về chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công trình Bộ Chính trị, ngày 5/6 UBND tỉnh đã ủy quyền cho Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tổ chức khảo sát đối với người có công định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho các đơn vị LLVT, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.  

Quán triệt
Hội nghị quán triệt, triển khai khảo sát đối với người có công

      

Theo hướng dẫn, các đối tượng là người có công định cư ở nước ngoài gồm: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, cán bộ, công chức, chuyên gia, cán bộ dân chính đảng, cán bộ xã (phường), dân quân, du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia, hiện chưa được hưởng hoặc đã hưởng chế độ, chính sách nhưng dừng hưởng hoặc hiện đang hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam do thân nhân ở trong nước nhận chế độ hưu trí hàng tháng, thương binh, bệnh binh, mất sức lao động; chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách khen thưởng và các chế độ, chính sách theo các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Còn các đối tượng thuộc lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế gồm 3 giai đoạn: Lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9/1945 đến ngày 20/7/1954; lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975; lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1978, ở biên giới phía Bắc từ tháng 2/1979 đến tháng 12/1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ sau ngày 30/4/1975 đến ngày 31/8/1989, ở Lào từ sau ngày 30/4/1975 đến 31/12/1988.

Điều kiện khảo sát các nhóm đối tượng này là đã về gia đình hoặc đã thôi việc trước ngày 1/1/1995 đối với các trường hợp chuyển sang công nhân viên chức Nhà nước hoặc đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1/4/2000 đối với các trường hợp chuyển sang tham gia quân đội, công an (bao gồm số còn sống và từ trần), hiện nay không hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hàng tháng, bệnh binh hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ nghỉ hưu xã và đang công tác ở xã). Thời gian hoàn thành việc khảo sát trước ngày 30/6/2014.

                                                                            CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *