(kontumtv.vn) – Yêu cầu quán triệt, triển khai Nghị quyết số 45/NĐ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa 10 đã được UBND tỉnh Kon Tum  cụ thể hóa thành Kế hoạch số 1136 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh”.

Thanh niên
Thanh niên tình nguyện về giúp xã khó khăn

 UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện Chương trình hành động theo Nghị quyết số 45/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho thanh niên, các nội dung liên  quan đến đời sống, sinh hoạt, học tập, việc làm cho thanh niên; tạo mọi điều kiện  thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đồng thời  phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Công tác thanh niên của tỉnh trong giai đoạn mới  trước hết tập trung  vào tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức  cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh, thiếu niên; đổi mới công tác giáo dục và đào tạo nhằm tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, sự hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, công tác thanh niên cũng tập trung vào nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; chú trọng sử dụng tài năng trẻ, quan tâm bố trí để  “trẻ hóa” cán bộ các cấp; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện  phát triển  toàn diện cho thanh niên.

                                                                      Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *