(kontumtv.vn) – Hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ môi trường”, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã chủ trì, phối hợp xây dựng mô hình khu dân cư điểm bảo vệ môi trường tại 4 khu dân cư  vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Bốn khu dân cư được chọn xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường gồm thôn Đăk Tiêng Ktu (xã Đăk La, huyện Đăk Hà), thôn KRoong Ktu ( xã KRoong, thành phố Kon Tum), thôn Kon Khôn ( xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) và thôn Măng Rương ( xã Văn Lem, huyện Đăk Tô).

Đi đôi với tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về bảo vệ môi trường, đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể  được tổ chức, duy trì tại các khu dân cư như quét dọn vệ sinh, đào hố rác, trồng cây xanh, làm đường nông thôn, xây dựng hệ thống cấp nước sạch… thu hút sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Ban Công tác Mặt trận các thôn kịp thời bổ sung nội dung bảo vệ môi trường vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và quy định thực hiện trong hương ước, quy ước  của khu dân cư. Bảo vệ môi trường cũng là một trong số  tiêu chí để đánh giá, xếp loại “gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa” được  toàn thể bà con ký cam kết thực hiện. Kết quả xây dựng các mô hình điểm bảo vệ môi trường sẽ được được sơ kết, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng tại  các huyện, thành phố trong tỉnh.

                                                                                         Nghĩa Hà –Ngọc Chí

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *