(kontumtv.vn) – Ngày 15/10, đoàn công tác Ủy Ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ủy Ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2014. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Uỷ ban QG về thanh niên Việt nma làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum
Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Kon Tum

Trong những năm qua, tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên của tỉnh Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Các cấp chính quyền, đoàn thể đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh và các chính sách đối với thanh niên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên được quan tâm, đẩy mạnh. Từ năm 2012 đến nay toàn tỉnh đã đào tạo hệ trung cấp nghề cho 726 học viên, hơn 2.600 thanh niên được đào tạo nghề theo chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 thanh niên, hơn 2.300 thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn vay tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Tổ chức gần 300 đợt tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, tội phạm hình sự, thu hút hơn 86.000 lượt người tham gia; các thiết chế văn hóa, thể thao đối với thanh niên đã từng bước được quan tâm, đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần để phát triển toàn diện…

Tại buổi làm việc, tỉnh Kon Tum kiến nghị với Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 và ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn, cụ thể hóa Luật Thanh niên; quan tâm, bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015; bổ sung kinh phí cho tỉnh để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên; cần có chính sách đặc thù đối với cán bộ Đoàn thôn, tổ dân phố để xây dựng lực lượng nòng cốt trong vai trò đoàn kết tập hợp thanh niên ở cơ sở…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Long đã biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật của tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cấp ngành tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, quan tâm đến công tác thanh niên; tăng cường công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thu hút thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, tỉnh cần quan tâm đến nhu cầu thực tế của thanh niên tại điạ phương, đổi mới phương thức đào tạo để thanh niên tiếp cận với nghề một cách hiệu quả nhất, quan tâm tạo việc làm cho thanh niên sau khi học nghề; tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng phát triển.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *