(kontumtv.vn) – Tính đến cuối năm 2013, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, đã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện đang hoàn tất các hồ sơ để đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận xã nông thôn mới. Đến nay, 100% đường liên thôn trên địa bàn xã đã được cứng hóa, mạng lưới điện quốc gia cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất đã được kéo đến tất cả các thôn, các điểm dân cư, khu sản xuất trên địa bàn. Tất cả các thôn trong xã đã có hội trường, nhà văn hóa thôn hoặc nhà rông truyền thống. Nhà ở khu dân cư cơ bản đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.  92% lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,8 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,76%. Các trường học, Trạm xá được đầu tư xây dựng kiên cố và đã có 60% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Công tác vệ sinh, môi trường được đảm bảo, 100% số hộ được sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh.

ht19tc

Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà huy động sức dân để chăm lo cuộc sống người dân.

Đạt được những kết quả này, bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Đắk Mar đã thực hiện lồng ghép nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và đặc biệt là huy động nguồn nội lực, đóng góp của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn./.

 

Quang Mẫn- Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *