(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chương trình, dự án giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, thời gian qua tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) đã được giảm đáng kể theo từng năm, người dân dần có ý thức hơn trong việc tự lực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước đây, cái đói, cái nghèo luôn lẩn quẩn trong gia đình A Đir – một hộ nghèo của thôn Khúc Na (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Tuy nhiên, từ năm 2012 trở lại đây, cuộc sống của gia đình anh đã được cải thiện đáng kể nhờ được hỗ trợ giống cây cao su, cà phê, cấp bò sinh sản và được tín chấp vay vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Với ý chí, nghị lực vươn lên, đến nay gia đình anh đã có được 1 ha cây cao su, 1 ha cây bời lời, đàn bò 4 con cùng cơ ngơi khang trang, thoáng mát. Anh A Đir cho biết, những thành quả đáng mừng này chính là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hộ nghèo, bà con dân tộc thiểu số. A Đir phấn khởi nói: “Trước đây gia đình tôi rất khó khăn. Đến bây giờ đã có con bò, cây cao su, bời lời, nhà cửa thì khang trang, cuộc sống hiện tại của gia đình chúng tôi được nâng lên rõ rệt”.

Gia đình A Đi ddaxc thoát nghèo
Gia đình A Đir đã thoát nghèo

Gia đình chị Y Nhung (thôn Kà Bầy, xã Sa Bình) đã được thoát nghèo từ năm 2013 nhờ sự hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi của Nhà nước. Không dừng lại ở đó, gia đình chị đã chủ động học hỏi kinh nghiệm sản xuất, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp để hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững. Chị Y Nhung nói:  “Trước đây mình thuộc hộ nghèo, bây giờ mình đã thoát nghèo. Nhà nước hỗ trợ mình trồng 1 ha cao su và 1 ha bời lời, cũng có vay vốn ngân hàng chính sách để trồng 1 ha cà phê nữa. Nhà nước cũng giúp tôi được 1 con bò. Bây giờ gia đình tôi đã khá hơn”.

 Ông A Hảo, Thôn trưởng thôn Kà Bầy, xã Sa Bình cho biết: “Thôn Kà Bầy chúng tôi về hộ nghèo trước đây có 165 hộ, cứ 1 năm thoát nghèo 15 hộ, hiện tại còn 72 hộ. Trong 72 hộ đó thì Nhà nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ như cây bời lời, cao su, dự án trồng cà phê, các giống như lúa, ngô thì Nhà nước đều hỗ trợ cho hộ nghèo đó. Cũng nhờ Đảng, Nhà nước hỗ trợ nên hôm nay nhiều bà con vươn lên thoát nghèo chứ không phải như ngày xưa”.

Tính riêng trong năm 2014, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đã giảm được 21% tổng số hộ nghèo trên địa bàn với 71 hộ thoát nghèo. Để thực hiện được mục tiêu này, xã đã tập trung các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cho hộ khó khăn như Chương trình 135, Chương trình 102 của Chính phủ, Đề án hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền và Chương trình hỗ trợ bò cái sinh sản của Ban Quản lý Dự án hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Kon Tum. Tiến trình thực hiện các chương trình, dự án luôn đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng, qua đó giúp cho các hộ khó khăn có điều kiện vươn lên trong lao động, sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Sa Bình, huyện Sa Thầy cho biết: “Giai đoạn 2016 – 2020, để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chính sách giảm nghèo, địa phương đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo rất cụ thể. Đặc biệt là trước hết làm cho người dân hiểu sâu, hiểu rộng các chính sách giảm nghèo, để người dân chủ động thực hiện, người dân bớt tính trông chờ, ỷ lại, Thứ hai là tiếp tục lồng ghép các chính sách để tạo nguồn cho người dân thực hiện giảm nghèo trong từng hộ gia đình”.

Có thể nói, những chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đã thực sự phát huy được các nguồn lực, tạo niềm vui, phấn khởi trong nhân dân để nỗ lực, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững .

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *